Cilat janë mjetet dhe teknikat e komunikimit në PR?

Marrëdhëniet me publikun janë një proes komunikimi strategjik që ndërton marrëdhënie reciproke të dobishme mes organizatave dhe publikut të tyre, sipas Shoqatës së Marrëdhënieve me Publikun të Amerikës. Bizneset e vogla mund të përdorin mjetet dhe teknikat e marrëdhënieve publike për të komunikuar në mënyrë efektive me klientët, furnizuesit, punonjësit, investitorët dhe komunitetin. Teknikat e marrëdhënieve me publikun i ndihmojnë bizneset të tregtojnë produktet dhe shërbimet e tyre dhe ato ndikojnë në qëndrimet ndaj kompanisë.

Informacioni i Medias

Gazetat, revistat, radioja dhe televizioni janë kanale të rëndësishme për komunikim me klientët, investitorët dhe komunitetin. Për shembull, nëse nisni një produkt të ri, ju mund të rrisni vetëdijen dhe të stimuloni interesin duke lëshuar një njoftim për shtyp në gazeta dhe revista që arrijnë në tregun tuaj të synuar. Kur dëshironi të tërhiqni investitorët, dërgoni një njoftim për shtyp tek redaktorët e biznesit ose financiar të gazetave që përshkruajnë mundësitë e rritjes në tregun tuaj ose fitimet e rëndësishme të biznesit të ri. Nëse doni të merrni miratimin publik për planet tuaja të reja të fabrikës, shpjegoni përfitimet ekonomike dhe të punësimit për komunitetin përmes njoftimeve për shtyp në mediat lokale.

Opinion

Sigurimi i mediave me opinione ose komente për çështje të rëndësishme mund të ndihmojë në rritjen e profilit të kompanisë suaj. Fto redaktorët dhe gazetarët për të intervistuar kryeshefin ekzekutiv mbi legjislacionin që ndikon në industrinë tuaj, për shembull. Pyesni drejtorin tuaj teknik që të komentojë ose të shkruajë një artikull për një teknologji ose material të ri të rëndësishëm dhe të ofrojë përmbajtjen për revistat tregtare. Duke folur angazhime në konferenca apo ngjarje të biznesit lokal, si takimet e dhomave të tregtisë, gjithashtu ofrojnë mundësi të vlefshme për të demonstruar ekspertizën e kompanisë suaj.

Mediat sociale

Pjesëmarrja në mediat sociale ju jep mundësinë për të monitoruar qëndrimet ndaj kompanisë tuaj dhe për të rregulluar mirë strategjinë e marrëdhënieve me publikun në përgjigje të saj. Monitoroni referencat për kompaninë tuaj ose produktet në mediat sociale, të tilla si Facebook, Twitter ose faqet e rishikimit të produktit dhe u përgjigjeni komenteve pozitive dhe negative. Duke u angazhuar në dialog, ju mund të ndihmoni për të ndërtuar qëndrime pozitive dhe për të menaxhuar reputacionin e kompanisë suaj.

Komunikimet e Punonjësve

Komunikimi i punonjësve është i rëndësishëm, madje edhe në bizneset e vogla. Mbajtja e punonjësve të informuar rreth produkteve të reja, fitimet e konsumatorëve, emërimet e rëndësishme ose mundësitë e reja të biznesit ndërtojnë qëndrime pozitive dhe përkushtim. Mund të përdorni gazetat ose një faqe të punonjësve në faqen tuaj për të publikuar lajme relevante të kompanisë. Dërgimi i njoftimeve për shtyp mbi zhvillimet e biznesit në gazetat lokale mund t'ju ndihmojnë gjithashtu të tërheqni punonjës të rinj nëse jeni duke zgjeruar biznesin tuaj.

Pergjegjesi sociale

Vullnetarizmi për projekte në komunitet ose sigurimi i sponsorizimit për ngjarjet sportive ose ngjarjet në komunitet forcon marrëdhëniet me publikun dhe tregon përgjegjësinë sociale të kompanisë suaj. Nëse produktet ose proceset e prodhimit kanë ndikim në mjedis, publikoni politikat e kompanisë suaj përmes njoftimeve për shtyp ose takimeve publike për të vendosur kredencialet tuaja të gjelbërta.

#albania #influencaPR #marredheniemePublikun #marredhenietpublike #PRalbania #influencemarketing #PRshqiperi #strategjipr

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Logo-01.png