Dr. Wiggins : Faktorët që shpjegojnë pranimin e lajmit të rremë


Dr. Wiggins, kreu i departamentit të komunikimit mediatik, shkroi një artikull i cili u botua kohët e fundit në Revistën Ndërkombëtare të E-Politikës, Vëllimi 8 • Issue 3 • July-September 2017 Abstract: Në përgjigje të drejtpërdrejtë ndaj rritjes së lajmit të rremë si fen

omen socio-kulturor dhe politik, ky artikull paraqet një analizë të faktorëve që mund të ndihmojnë për të shpjeguar pranimin e lajmit të rremë. Përveç kësaj, shpalljet e fundit të bëra nga Shtëpia e Bardhë Trump duket se sfidojnë natyrën e një të vërtete objektive. Një narratologji intersante thekson që universet e ndryshme të diskursit mund të përzihen dhe të mbivendosen, me faktin dhe fiction duke u bërë e vështirë për t'u dalluar në jetën tonë gjithnjë e ndërmjetësuar. Një përcaktim i qëndrueshëm i lajmit të rremë ofrohet para se të eksplorohen historitë historike të lajmit të rremë. Bindja, ndërtimi, zhytja, shpërndarja dhe polarizimi përfaqësojnë faktorët kryesorë që demistifikojnë marrjen e lajmit të rremë pavarësisht nëse një individ beson një histori. Një diskutim përfundimtar ofron një vlerësim kritik të potencialit të lajmit të rremë për të shtuar peizazhin e mediave të lajmeve në vitet e ardhshme.

#albania #influencaPR #marredheniemePublikun #marredhenietpublike #PRalbania #influencemarketing #PRshqiperi #strategjipr

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Logo-01.png