April 24, 2018

Marrëdhëniet me publikun janë një proes komunikimi strategjik që ndërton marrëdhënie reciproke të dobishme mes organizatave dhe publikut të tyre, sipas Shoqatës së Marrëdhënieve me Publikun të Amerikës. Bizneset e vogla mund të përdorin mjetet dhe teknikat e marrëdhëni...

April 24, 2018

Marrëdhëniet me publikun janë si një kompani që ndërvepron me publikun, mban lidhje me komunitetin e saj dhe merr informacione të rëndësishme të kompanisë për konsumatorët dhe palët e tjera të interesuara. Një biznes i vogël duhet të jetë i aftë në praktikën e marrëdhë...

April 24, 2018

Marrëdhëniet me publikun, PR, praktikuesit dhe anëtarët e mediave kanë rolet që janë në shumë mënyra plotësuese. Të dyja anët e këtyre marrëdhënieve kanë qëllime të përbashkëta për të krijuar një histori, ose për të zhvilluar një tregim, që i mban të informuar lexuesit...

April 23, 2018

Ndërkohë që blog postet dikur ishin një fushë kryesore për përpjekjet e marketingut për të influencuar, markat gjithnjë e më shumë targetojnë platforma specifike - dhe Instagram është shfaqur si zgjedhja primare, sipas "Vështrimeve të mëdha nga mikro-influencuesit", nj...

April 23, 2018

Megjithëse smartphones kanë pajisje me kamër e vetëm, hendeku i njohurisë midis fotografëve profesionistë dhe amatorëve mbetet gjithnjë i madh. Shumica mendojnë se duke u bërë një fotograf profesional kërkon një sasi të mjaftueshme të njohurive teknike, duke përfshirë...

April 20, 2018

Mbaruan ditët kur profesionistët e PR mbështeteshin në shifrat e qarkullimit të ABC për të matur suksesin e PR . Megjithëse ende në mendjet e shumë njerëzve një rrjedhë e modës së vjetër të marketingut - ka pësuar një revolucion në vitet e fundit, duke integruar me suk...

April 20, 2018

Ndikuesit e mediave sociale kanë ndryshuar rrënjësisht rolin e marrëdhënieve me publikun kur është fjala për arritjen e audiencës së sotme. Bilanci i fuqisë midis konsumatorëve dhe markave është zhvendosur dhe konsumatorët kanë më shumë gjasa që të besojnë njerëzit që...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Logo-01.png

© 2018 by ipralbania. All right reserved

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon