April 20, 2018

Menaxhimi i krizës është procesi me të cilin një organizatë merret me një ngjarje të madhe të paparashikueshme që kërcënon të dëmtojë organizatën, palët e interesuara apo publikun e gjerë.

Tre elemente janë të zakonshme për shumicën e përkufizimeve të krizës:

(a) një k...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Logo-01.png

© 2018 by ipralbania. All right reserved

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon